Acute veranderingen zijn soms onafwendbaar, gedreven door noodzakelijkheden als geld, teruglopende resultaten, incidenten en mogelijkheden van surseance of faillissement. Dan is snel acteren, goed analyseren EN strategisch handelen noodzakelijk. Samen met het team en hun betrokkenheid de noodzakelijke veranderingen delen, accepteren en de bedrijfssituatie verbeteren. Het is een uitdaging MAAR niets is onmogelijk!

Home button