Maetwerck Consulting Partners, zijn samenwerkers met een uitgesproken mening en visie over te voeren strategie van organisaties in een veranderende markt. Het zijn praktische ondersteuners in een transformerende organisatie. Traditioneel en digitaal. Het zijn leiders die organisaties (tijdelijk) ondersteunen op basis van daadkracht en ervaring.

Waarom WIJ en WE terwijl IK eigenlijk alleen ben?


Niemand is alleen, gelukkig maar. Wij zullen het samen moeten doen. Mijn opdrachtgever, mijn partners en ikzelf.

De “WE” factor bepalen we samen. Eerst de visie en strategie, daarna ons team van medewerkers en partners van Maetwerck.

Zo maken we een perfect team dat competent en betrokken de plannen kan uitvoeren, begeleiden en vormgeven.

Als we dan zover zijn schalen we af waar mogelijk en laten we de organisatie al tijdens de veranderingen en transformaties steeds meer zelf doen. Natuurlijk onder toeziend oog en begeleiding zonder gevoel van ‘VRIJE VAL”. We leveren weer de zelfstandigheid van de organisatie op. Uiteindelijk is dat het doel!