post

“Het Nieuwe Jaar ligt niet voor ons, het is iets verborgen in ons dat probeert zijn weg te vinden. Wacht niet tot je het juiste signaal krijgt. Kijk in plaats daarvan naar binnen en vind JOUW boodschap, te worden geopend”

“The New Year is not something before us, it is something hidden within us trying to find the wau out. Don’t wait for the right sign to be given to you. Look inside instead and find YOUR purpose, trying to be explored.”

„Das Neue Jahr steht uns nicht bevor, es ist etwas, das in uns verborgen ist, um das Licht zu finden. Warten Sie nicht auf das richtige Zeichen. Schauen Sie stattdessen rein und finden Sie IHRER Bestimmung, geöffnet zu werden”

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *