De strategie en situatie geeft aan welke keuze…..

Verandering is tijdelijk!

Veranderen heeft dan betrekking op de organisatie, het is organisatie refererend. Bij een organisatieverandering worden bepaalde kwaliteiten gewijzigd, zoals de structuur, technologie of sterker nog de strategie van een organisatie. Echter de essentie, het hart van de organisatie, blijft hetzelfde. Dat zijn meer de objectgerichte veranderingen.

Meetbaar | Bespreekbaar | Corrigeerbaar | Begrijpbaar | Direct

Transformatie is anders!

Transformatie raakt de kern of het wezen van de organisatie. Transformatie gaat de diepte in, heft eerst bestaande orde op, beoordeelt en bekijkt de identiteit en creëert een nieuwe set van orde en identiteit. ECHTER; neemt daar wel de doordachte tijd voor en blijft flexibel (Agile) in het proces van transformatie.

Bij transformatie verandert dus de organisatie, de omgeving of het product, maar ook de mindset, de mentale instelling van mens en team. Bedrijven met producten aan het einde van hun levenscyclus (bijv. wegenkaarten, rolletjes fotografie), hebben een nieuwe identiteit en aanpak moeten zoeken om het voortbestaan zeker te stellen.

Denk aan het einde, begin aan het nieuwe,  maar neem daar de tijd voor en blijf flexibel in deze omvorming.

Doelbepalend | Diffuus in route | Beweegbaar| Flexibel (Agile) | Ongrijpbaar | Termijn

Die keuze maken wij samen!

Home button